PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR FELICJANEK

POD WEZWANIEM ŚW. WOJCIECHAZajęcia dodatkowe


Przedszkole oferuje bogaty program zajęć dodatkowych w ramach czesnego, które zapewniają wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia te łączą naukę i zabawę i są szansą na rozwijanie zainteresowań i odkrywania talentów dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

KATECHEZA

 • ma na celu przybliżenie dziecku Osoby Boga na miarę jego możliwości poznawczych poprzez dzieło stworzenia, które je otacza. Uczy modlitwy, przeżywania Świąt i poszczególnych okresów liturgicznych. Prowadzi do radości, poczucia bezpieczeństwa, miłości i wdzięczności za otrzymane dary.
 • Katechezę w przedszkolu prowadzi s. Katarzyna Wójcik

RYTMIKA

 • zajęcia te rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki. Zwiększają płynność i harmonię ruchów dziecka. Kształtują poczucie rytmu i koordynację ruchową, zwiększają wrażliwość artystyczną oraz budują pozytywne emocje i uczucia.
 • Zajęcia prowadzi p. mgr Jadwiga Zagórska

JĘZYK ANGIELSKI

 • celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą.
 • Zajęcia prowadzi p. mgr Katarzyna Woźniak

ZAJĘCIA TENECZNE

 • dzięki tym zajęciom dzieci mogą się prawidłowo rozwijać fizycznie ( mięśnie, ścięgna), psychicznie (dotlenienie mózgu). Zajęcia te sprzyjają rozwijaniu aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej. Rozwijają pamięć, uwagę, wyobraźnię i myślenie jak również dają dzieciom możliwość rozwijania różnych rodzajów ekspresji.
 • Zajęcia prowadzą: p. Katarzyna Siuta grupa starsza, p. Magdalena Kawałek grupy młodsze

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • celem zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy. Grupowe zajęcia prowadzone przez logopedę w formie zabawowej mają za zadanie usprawnić pracę narządów mowy, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową ,wzbogacić słownictwo i rozwijać umiejętność dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.
 • Zajęcia prowadzi p. Joanna Gomułka

ZAJĘCIA SPORTOWE

 • celem zajęć jest wszechstronny rozwój ruchowy i profilaktyka zdrowia
 • zajęcia prowadzą instruktorzy z Drużyny Kangura

(c) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach 2019
Projekt / wykonanie / hosting: PRONET