PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR FELICJANEK

POD WEZWANIEM ŚW. WOJCIECHA
Harmonogram rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego Sióstr Felicjanek w Gorlicach na rok szkolny 2019/2020


Organizacja


  1. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców „ Karty zgłoszenia dziecka” w terminie od 28.02. do 22.03.2019
  2. Rekrutacja dzieci do przedszkola zakończy się 22.03.2019.
  3. 04.04. 2019 na tablicy informacyjnej wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych do przedszkola.
  4. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z korzystania z usług placówki.
  5. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do przedszkola. Rodzice składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dzieci w roku szkolnym 2019/2020 w terminie od 11.02. do 22.02.2019. Deklaracje można wybrać u nauczycieli grup.

Pliki do pobrania:

Karta zapisu dziecka na rok 2019/2020
Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(c) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach 2019
Projekt / wykonanie / hosting: PRONET