PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR FELICJANEK

POD WEZWANIEM ŚW. WOJCIECHA
Grupa: Pszczółki


Tematy kompleksowe:

I. W MARCU JAK W GARNCU
II. PORZĄDKI W OGRODZIE
III. WITAJ, WIOSNO!
IV. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
 
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

- utrwalenie informacji o charakterystycznych cechach wiosny,
- doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb,
- rozwijanie zainteresowań badawczych,
- rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów,
- wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie,
- rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach,
- utrwalenie informacji o zmianach zachodzących wiosną,
- doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści,
- rozwijanie kompetencji arytmetycznych poprzez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr,
- promowanie zasad zdrowego trybu życia,
- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich,
- rozwijanie umiejętności współpracy,
- wprowadzenie liter W, C, G, Ł.
 
Piosenka:

MASZERUJE WIOSNA
 Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.: Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.
 

Wiersz:

PIERWIOSNEK W. Broniewski
Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek juz na brzegu,
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.
Witaj, witaj kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.
Stare wierzby nachyliły,
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
"Gdzie jest wiosna? Powiedz miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?"
Lecz on widać milczeć wolał.
O czym myślał - któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: "Jak tu ładnie..."
 

(c) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach 2019
Projekt / wykonanie / hosting: PRONET