PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR FELICJANEK

POD WEZWANIEM ŚW. WOJCIECHA
Grupa: Misie


Tematy kompleksowe:

I. POLSKA TO MÓJ DOM
II. W KRAINIE MUZYKI
III. WRAŻENIA I UCZUCIA
IV. ŚWIĘTO MAMY I TATY
 
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • rozwijanie poczucia więzi z „małą ojczyzną”
 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi
 • kształcenie umiejętności orientowania się w przestrzeni
 • uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi i zwierząt
 • kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania
 • rozwijanie kreatywności podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów
 • uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości
 • kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć
 • kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną i rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodzin.

Piosenka:

NA MUZYCE W PRZEDSZKOLU
 Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.
Teraz zagra bęben, my idziemy wkoło.  x2
Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.
Teraz grają janczary, my biegamy wkoło.  x2
Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.
Teraz grają drewienka, my cwałujemy wkoło. x2
Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.
Teraz grają drumle, my skaczemy wkoło. x2
 

Wiersz:

KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA
W. Bełza

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Boga wierzę.
 

(c) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach 2019
Projekt / wykonanie / hosting: PRONET