PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR FELICJANEK

POD WEZWANIEM ŚW. WOJCIECHA
Grupa: Misie


Tematy kompleksowe:

I. W MARCU JAK W GARNCU
II. PORZĄDKI W OGRODZIE
III. WITAJ, WIOSNO!
IV. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
 
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania zagadek.
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw części garderoby,
- doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała
- budowanie wiedzy na temat obiegu wody w przyrodzie
- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami
- wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów
- kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 1-6
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków
- rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi
- zapoznanie z różnymi formami ekspresji artystycznej
- wzbogacenie wiedzy na temat polskich obyczajów ludowych
- budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika
- rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 
Piosenka:

GDZIE SIĘ CHOWA ZIMA
 1. Hej gniewała się zima, że krokusy rosną, 
Hej uciekła w tatry przed zielona wiosną. 
Biegnie do Nosala, słonce ją przypala, 
Siadła na Giewoncie, tam tez piecze słońce. 

2. Hej zielona dolina, ale góra biała, 
Hej na Kasprowym Wierchu zima się schowała. 
Gdzie się chowasz zimo, cóż to za pomysły? 
Spływaj do Dunajca a potem do Wisły.
 

Wiersz:

PRZEBIŚNIEG  H.Szayerowa
Za śniegowej chmury
słońce ledwie błyśnie
a już się spod śniegu
przebija przebiśnieg.
Wychyla się główka
w śniegu sztywnej kryzie…
Byle na powietrze!…
Byle słonka bliżej!…
Rozgniewał się marzec
sypnął gęsto śniegu…
- Nie czas jeszcze wiosnę
witać przebiśniegu!
Lecz przebiśnieg – kwiatek
drobny, niepozorny,
przebił się na przekór.
Mały … a zadziorny.
 

(c) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach 2019
Projekt / wykonanie / hosting: PRONET