PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR FELICJANEK

POD WEZWANIEM ŚW. WOJCIECHA
Grupa: Biedronki


Tematy kompleksowe:

I. W MARCU JAK W GARNCU
II. PORZĄDKI W OGRODZIE
III. WITAJ, WIOSNO!
IV. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
 
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

- rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów
w przestrzeni,
- rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze,
- grupuje przedmioty zgodnie z danym kryterium,
- poznaje rośliny i ich środowisko,
- zna stałe następstwo dnia i nocy,
- właściwie posługuje się liczebnikami głównymi,
- eksperymentuje w trakcie używania różnych materiałów plastycznych,
- rozwija talenty wokalne i recytatorskie,
- aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych,
- zna wygląd i warunki życia wybranych zwierząt domowych,
- wie jak dbać o środowisko, poznaje pojęcie ekologia,
- wypowiada się na temat czynników wpływających na zdrowie człowieka,
- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki kwiatów.
 
Piosenka:

PAN OGRODNIK
Przyleciała biedroneczka
do naszego ogródeczka.
Siadła na gałązce i tak obserwuje,
Jak ciężko pan ogrodnik od rana pracuje.
        Ref.: I kopie, kopie, kopie, kopie.
                 I grabiami grabi, grabi, grabi.
                  I nasionka sieje, sieje, sieje.
                 I grządki podlewa, podlewa.
                 I słucha jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.
 

Wiersz:

MARZEC  J.Kalmowa
Marzec ma ogromny garniec.
Mieszka w nim przez całe noce.
Wieje w garncu nieustannie,
Syczy coś i bulgocze.
- Powiedz, Marcu,
co masz w garncu?
- Mam składniki różnorodne:
wiatry ciepłe, wiatry chłodne,
chmury, słońce, śnieg i wodę-
z nich przyrządzę Wam pogodę.
 

(c) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach 2019
Projekt / wykonanie / hosting: PRONET